Помозите бескућницима

Здраво.
Jа се зовем Ксениjа Овчиникова. Jа сам направила проjекат веб-саjта за помоћ људима коjи живу на улицима.

Износ финансирања коjе треба за проjекат "Центар за информисање људи коjи немаjу кући" je 500000 рубља, али за поћетак рада и примањапомоћи онима коjи чекаjу њу jе доста и десетина од онога, 50000 рубља.

Чим ускориjе сакупићу они новци тиме више броj људи коjи могу имати наду да нећу умрети због зимске хладноче.

На веб-саjту проjекта ће бити обавештења о свакоj транзакциjи. Даjући помоћ Ви тим даном ћете видите Ваш износ на страници списка људи коjи су помогли. Даље (после почетка веб-саjта са радом) то биће се jавити током 5-10 минута после извршења плаћења.

Jедан пут месечно ће имати финансиjскиj извештаjо расходима и броj људи коjи су добили помоћ и се вратили у социум.

Моjа електронска пошта jе bnc@mail.ru.
Моj броj телефона jе 7 (933) 302 8813.

Проjект "Интернет-саjт информисања бескућница"


 1. Кратко о проjекту


 2. О социаљном значаjу проjекта


 3. Циљи и задатки проjекта


 4. Календарски план проjекта


 5. Буџет проjекта


Кратко о проjекту

Током проjекта се планира направити интернет-саjт
намемени за решење проблема бескућница, то значи особа без места
где да живу (у Русиjи њих зову "бомжи"). Веб-саjт хоће скупљатиинформациjу коjа необходна за социаљизациjу бескућница и уз помоћ кол-центра са бесплатним телефонским броjем за позив (8 800) конзуљтирати свих посетилаца и координисати рад волонтира и свих људи ко хоћу да помогну.

  Саjт се планира направити од следећихделова:
 1. службе коjе се баве помоћу бескућницима (центри социаљног адаптирања, државни и приватни приjути,
  бесплатни рехабилитационни центри за алкохоличаре, наркомане и жртве
  кућних злочина, народне кухиње,
  специаљни медицинске установе, мобиљне социаљне службе и тако даље), са избором округа и града Русиjе;
 2. контакти свих отделења Државне службе запошљавања Руске Федерациjе;
 3. тематски чланци;
 4. закони;
 5. апликациjа за онлаjн-конзуљтирања;
 6. линкови на државни саjтови;
 7. обавештења о запошљавању у северним окрузима.

! Важно jе да на саjту ће бити одписани кораци коjи су необходни за квалитетну социаљизациjу бескућника. На краjу и људи коjи се налази на улици, и сви ко хоћу ним ефикасно помогнути да би потпуно променити нихов положаj и да се враћу у социум, ћу имати могучност урадити све шта треба законско и вечином (углавном) на државни рачун.


О социаљном значаjу проjекта

По различитим подацима на данашњи дан у Русиjи на улицима живу и до 3 милиона људи. При томе вечина бескућница могу се социализовати са
минимальними трошковима у врло крачиjем року. Основни узрок
безкућног стања jе онаj фактус да нема необходног знања о законима у човека кад му то треба. У земљи има доста државне службе и донатске установе, али обавештења о нима има у врло малом броjу издања, коjи има могучност читати само они ко ради у овоj сфери и бескућници коjи већ примаjу помоћ. Огроман броj људи коjи живу на улицима немаjу сасвим никаква обавештења о томе где могу ићи у тешком животном стању, а они ко имаjу жељу да помогну бескућницима коjих се срећаjу у метроу, у зградима, на стаjалиштама не знаjу како могу то урадити.

Интернет-саjт постаће удобном местом за центрови и службе коjи
специалисани за рад са бескућницима да би они могли информисати о своjом раду, а чланци о правских аспектима социализациjи оваj категориjи
руских држављанина и врачање у домовину странца без
места где да живу обезбедићу могучность решења проблема брзо и законско на
свих нивоа.


Циљи и задаци проjекта

Циљ проjекта jе сманити у Русиjи броj људи коjи
живу на улицима. Обезбедити то jе мора побољшавањем нивоа правске грамотности свих људи у земљи упрво разумевањем
основних чланака Устава коjи кажу да човек има безусловно право на
достоjанствена условиjа живота.

Основни задатак проjекта jе направити центар информисања
бескућника. Важно да географиjа проjекта ће укључати целу териториjу
Руске Федерациjе jер проблем jе потпуно актуалан за сваки округ земље.

Публицирање закона са коментарима професионалних правника даће корисникама саjта могућность ориентисања у данашњоj ситуациjи коjа jе постала према бескућника у Русиjи и путевима решениjа овог проблема током помоћи свакому човеку коjи се налази на улици.

Социализациjа људи ће вршити у оквиру проjекта са обзиром следећег плана:

 1. обезбеџење смештаjа за привремени боравак (избор приjута, социалног центра, хостела и др);
 2. обезбеџење медицинскоj помоћи у државним установама(диспансеризациjа, лечење у болници ако има потреба, вакцинациjа и тако даље);
 3. прављење докумената ако то jе необходно (пасош, возаћка дозвола, потврда о образовању, радна книжица и друго);
 4. запошљавање са обзиром на радно искуство, квалификациjу и образовање преко Државноj Служби запошљавања са добиjањем пособиjа како иде по закону РФ;
 5. избор штамбеног простора за дужи боравак (закуп стана, собе или друго).


Календарски план проjекта

Реализациjу проjекта се планира извршити током пола године.

Први месец.

Стварање веб-саjта: мени, лични кабинети да би
установе могли информисати корисника саjта о нихових услугама самостаљно преко своjих страница,
почетак са радом на саjту "Онлаjн-конзултанта"; регистрациjа домена, прикључак хостинг-проваjдеру. Почетак рада кол-центра са бесплатним за целу Русиjу броjем телефона у коду "8 800". Прва промоциjа проjекта на Интернету (почетно SEO саjта,
контекстна реклама, регистрациjа група у социалним мрежима).

Други месец.

Тражење и публицирање информациjе о установама коjе раде у Москви и Московском округу.

Трећи месец.

Тражење и публицирање информациjе о установама коjе раде на Западу Федерациjе, укључуjући Санкт-Петерсбург и Ленинградски
окруд.

Четверти месец.

Тражење и публицирање информациjе о установама коjе раде у Централноj Русиjе (укључуjући Рязањ, Калугу и остали градови и
Приволжски Федераљни део).

Пети месец.

Тражење и публицирање информациjе о установама коjе раде у Сибиру и на Даљнем Истоку.

Шести месец.

Напунење дела саjта "Чланци". Публицирање текстова о правских аспектима помоћи бескућникам коjи направићу на бази конзултациjе адвоката. Правлење автоматског публицирања обавештења о раду "вахтом" и о других вакансиjа у коjих послодавец нуди смештаj на
негов рачун на целоj териториjи Руске Федерациjе.

Буџет проjекта

Регистрациjа домена и коришћење нега пет година 5000 рубља
Хостинг веб-саjта током пет година 30000 рубља
Плата за рад мени, шест месеци 300000 рубља
Прикључак и закуп бесплатног федералног телефонског броjа у коду "8 800", шест месеци 15000
рубља
Услуге телефонске мреже 25000 рубља
Каталози са подацима свих организациjа Русиjе 15000 рубља
Конзултациjе адвоката 50000 рубља
Коришћење сервиса "Онлаjн-конзултант" током шест месеци 9000 рубља
Промоц иjа на Интернету преко контекстне рекламе (Jандекс.Директ,
Гугл Едвордс), 10000 посетилаца
50000 рубља
Итогски износ: 499000 рубља