ARBOCATALOGUS GGZ PDF

Zwangerschap en arbeid Zwangerschap en arbeid Iedere werknemer heeft recht op een veilige en gezonde werkplek. Om dit te realiseren moeten werkgevers maatregelen treffen die voldoen aan het beschermingsniveau van de Arbowet. Deze reguliere maatregelen gelden ook voor zwangere werkneemsters en werkneemsters die borstvoeding geven. Een goede bescherming in de zwangerschap en periode van borstvoeding start met goede beheersing van de arbeidsomstandigheden en een veilige en gezonde werkomgeving voor alle medewerkers. Afspraken maken over hoe zwangere vrouwen tegen deze invloeden beschermd worden.

Author:Tojara Gardabar
Country:Central African Republic
Language:English (Spanish)
Genre:Education
Published (Last):20 February 2011
Pages:181
PDF File Size:4.51 Mb
ePub File Size:18.61 Mb
ISBN:844-6-75451-782-3
Downloads:11724
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GoltikoraZwangerschap en arbeid Zwangerschap en arbeid Iedere werknemer heeft recht op een veilige en gezonde werkplek. Om dit te realiseren moeten werkgevers maatregelen treffen die voldoen aan het beschermingsniveau van de Arbowet. Deze reguliere maatregelen gelden ook voor zwangere werkneemsters en werkneemsters die borstvoeding geven. Een goede bescherming in de zwangerschap en periode van borstvoeding start met goede beheersing van de arbeidsomstandigheden en een veilige en gezonde werkomgeving voor alle medewerkers.

Afspraken maken over hoe zwangere vrouwen tegen deze invloeden beschermd worden. Voldoende voorlichting en instructie hierover geven. Zorgen dat de benodigde voorzieningen beschikbaar zijn. In de zwangerschap heeft de werkneemster recht op: Een of meer extra pauzes die samen ten hoogste een achtste deel zijn van haar arbeidstijd; Een stabiel en regelmatig arbeids- en rusttijdenpatroon.

Formeel gaat de zorgplicht van de werkgever pas in op het moment dat de medewerkster gemeld heeft zwanger te zijn.

Zij kunnen dan zelf het initiatief nemen om bij een zwangerschapswens na te gaan of er aanpassingen in het werk gewenst zijn. Organisatie van het werk Art. Maak afspraken over werkzaamheden die niet mogen worden uitgevoerd door zwangere medewerksters of diegenen die borstvoeding geven en hoe in die situaties het werk wordt aangepast en vervanging geregeld wordt.

De werkgever moet het werk van een zwangere medewerkster en een medewerkster die borstvoeding geeft zo regelen dat het werk geen gevaren met zich mee kan brengen voor haar veiligheid en gezondheid en geen terugslag kan veroorzaken op de zwangerschap of lactatie.

Als dat niet mogelijk is, moet het werk of de werktijd tijdelijk worden aangepast of eventueel ander werk worden aangeboden. Regel dat zwangere vrouwen informatie kunnen inwinnen bij een deskundige wanneer zij vragen hebben over zwangerschap en werk, bijvoorbeeld door hier een gerichte afspraak over te maken met de bedrijfsarts.

De werkgever is verplicht deze voorlichting te geven binnen twee maanden nadat de zwangere medewerker heeft gemeld dat zij zwanger is. De beschikbare rustruimte. Werk- en rusttijden. De wet bepaalt dat het werk van zwangere werkneemsters en werkneemsters in een periode van zes maanden na de bevalling zo moet worden ingericht dat rekening wordt gehouden met haar specifieke omstandigheden. Daarnaast kan zij niet verplicht worden tot nachtdiensten. De vrijstelling van nachtdiensten geldt alleen als dit redelijkerwijs van de werkgever kan worden gevraagd.

Verder kan de zwangere werkneemster niet worden verplicht om: meer dan 10 uren per dienst te werken; meer dan 50 uren per week voor een periode van 4 weken te werken; meer dat 45 uren per week voor een periode van 16 weken te werken.

Na de bevalling heeft de werkneemster recht op: Voor een periode van zes maanden geldt dezelfde regeling als die omschreven in voorgaande alinea. In de periode van borstvoeding. Voor het geven van borstvoeding of om te kolven mag de werkneemster de eerste negen levensmaanden van het kind het werk onderbreken voor maximaal een kwart van de arbeidstijd.

CALENDARIO ZARAGOZANO 2015 PDF

Zwangerschap en arbeid

Werkgeversinformatie Arbeidsomstandigheden De ggz-instellingen ondersteunen bij het realiseren van goede arbeidsomstandigheden voor medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg. Dat is de doelstelling van het arbeidsomstandighedenbeleid van GGZ Nederland. Goede arbeidsomstandigheden bevorderen duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Eisen, dwingen, provoceren, bedreigen, schelden, duwen, stompen of slaan komen regelmatig voor.

GRAMATICA ESENCIAL DEL ALEMAN HUEBER PDF

Geestelijke gezondheidszorg (ZorgRie)

.

KUNG OIDIPUS PDF

Hebben jullie een veiligheidsbeleid?

.

BUZ90A DATASHEET PDF

Welkom bij de arbocatalogus ggz

.

Related Articles