CAO KLEINMETAAL PDF

Aanmelden Arbeidstijden, pauzes en rusttijden In de Arbeidstijdenwet is geregeld hoe lang iemand per dag en per week mag werken en wanneer iemand recht heeft op pauze of rusttijd. De regels gelden voor werknemers van 18 jaar en ouder. Arbeidstijden en pauzes Per dienst mag iemand maximaal 12 uur werken en per week maximaal 60 uur. Maar elke week 60 uur werken mag weer niet. Daarom moet je kijken naar de uren die je werkt over een langere periode.

Author:Dailrajas Babei
Country:Venezuela
Language:English (Spanish)
Genre:Technology
Published (Last):13 July 2004
Pages:282
PDF File Size:9.90 Mb
ePub File Size:10.56 Mb
ISBN:354-9-29744-414-3
Downloads:23514
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:FaushoDaar zijn wel een aantal spelregels aan verbonden: Tenminste 1 jaar in dienst bij werkgever Maximale openstaande verlofsaldo bij aanvraag mag uur zijn meer verlof zal eerst afgebouwd moeten worden Werkgever kan alleen bij zwaarwichtige redenen een verzoek afwijzen, daartegen kun je dan weer bezwaar maken. De overige varianten van het generatiepact blijven zoals ze zijn. De overige seniorendagen blijven zoals ze zijn. De ouderenregeling VPL wordt verlengd tot en met Medewerkers van 60 jaar en ouder behouden hun recht op de ouderenregeling.

Dit geldt ook voor mensen die hun baan verliezen als gevolg van faillissement of reorganisatie die binnen de periode weer werk vinden in de sector. Vakbondscontributie De vakbondscontributie moet fiscaal vriendelijk vergoed blijven worden vanuit de werkkostenregeling.

De mogelijkheid voor werkgevers om in plaats daarvan voor een studiedag te kiezen komt te vervallen. Opleiding en ontwikkeling De projecten van de vakbonden rond loopbaanadvisering worden voortgezet. Werknemers die werkloos worden kunnen, onder voorwaarden, tot 6 maanden na de ontslagdatum gebruikmaken van de mogelijkheden van de scholingsfondsen. Een mooi akkoord! De Unie is van mening dat we een mooi principeakkoord hebben kunnen afspreken.

Ook zijn wij blij met het recht op een generatiepact. Natuurlijk zijn er ook een aantal kleinere punten waar wij op hebben moeten toegeven, maar die wegen niet op tegen het positieve gevoel dat wij overhouden over het algehele resultaat! Hoe verder? Uiteraard zijn het de leden die het laatste woord hebben. Dan zullen wij ook het volledige akkoord toesturen.

100 CEPILLADAS PDF

Wat is de cao Metaal en Techniek of de kleinmetaal cao?

Daar zijn wel een aantal spelregels aan verbonden: Tenminste 1 jaar in dienst bij werkgever Maximale openstaande verlofsaldo bij aanvraag mag uur zijn meer verlof zal eerst afgebouwd moeten worden Werkgever kan alleen bij zwaarwichtige redenen een verzoek afwijzen, daartegen kun je dan weer bezwaar maken. De overige varianten van het generatiepact blijven zoals ze zijn. De overige seniorendagen blijven zoals ze zijn. De ouderenregeling VPL wordt verlengd tot en met Medewerkers van 60 jaar en ouder behouden hun recht op de ouderenregeling. Dit geldt ook voor mensen die hun baan verliezen als gevolg van faillissement of reorganisatie die binnen de periode weer werk vinden in de sector. Vakbondscontributie De vakbondscontributie moet fiscaal vriendelijk vergoed blijven worden vanuit de werkkostenregeling.

AN UNSUITABLE BRIDE JANE FEATHER PDF

CAO Metaalbewerkingsbedrijf 2019-2021 * | CAO Kleinmetaal

Bestel dan nu het cao-boekje. In de cao-boekjes van de Metaal en Techniek staan de afspraken die voor jou en jouw werkgever gelden als onderdeel van jouw individuele arbeidsovereenkomst. Aanvragen Het cao-boekje geldt vanaf 1 juni tot en met 30 september Vraag het cao-boekje aan via secretariaatcollectief cnvvakmensen. Dan krijg je het boekje na aanvraag kosteloos thuisgestuurd.

HCPL 0601 PDF

Cao’s Metaal en Techniek definitief

De duizend medewerkers uit de uit de installatiebranche, isolatie, metaalbewerking, carrosserie en goud- en zilvernijverheid krijgen in 28 maanden bijna 8 procent loonsverhoging, melden zowel FNV als Focwa. Dat is een gemiddelde stijging van 3,4 procent per jaar. Daarnaast zijn extra afspraken gemaakt over de loonsverhogingen van jongeren. Het generatiepact wordt een recht voor werknemers en er komen opnieuw vouchers voor scholing. Volgens FNV werd het akkoord bereikt dankzij de stakingen eind juni en gisteren in Zeeland. De aangekondigde landelijke staking voor 13 september wordt opgeschort.

EDWARD VEROSKY PDF

Alle cao's in de sector Metaaltechniek

Veelgestelde vragen Wat is een cao? Ik heb een contract. Wat heb ik dan nog aan een cao? Je hebt zeker wel wat aan de cao als je een arbeidsovereenkomst hebt. Zonder cao heb je alleen de minimale bescherming van de wet.

Related Articles