CONTRACT DE SPONSORIZARE MODEL PDF

Vezi AICI detalii 1. In scopul prevazut la pct. Suma care face obiectul sponsorizarii se va plati in contul beneficiarului nr. Sponsorul are dreptul sa verifice daca Beneficiarul foloseste mijloacele financiare primite in temeiul prezentului contract conform destinatiei stipulate in acesta si sa solicite raspunderea Beneficiarului de indata ce constata incalcarea de catre acesta a obligatiilor asumate. Beneficiarul va putea sa solicite livrarea produselor care fac obiectul sponsorizarii atunci cand Sponsorul, din culpa, nu-si executa obligatia asumata prin prezentul contract.

Author:Mazugore Docage
Country:Congo
Language:English (Spanish)
Genre:Personal Growth
Published (Last):20 October 2004
Pages:442
PDF File Size:4.4 Mb
ePub File Size:1.76 Mb
ISBN:158-4-59349-999-8
Downloads:97761
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:NataurModel de contract de donatie Care este cadrul legislativ Potrivit Codului Civil , articolul , trasatura definitorie a contractului de donatie este transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor, cu intrunirea a doua elemente: intentia de a gratifica, fapt ce are rolul de cauza a liberalitatii; micsorarea patrimoniului dispunatorului, in favoarea gratificatului, prin transmiterea unui drept de proprietate sau a unui drept de creanta, fara existenta unei contraprestatii realizate.

Cine dispune prin donatii Conform aliniatului 1 al articolului din Codul Civil, orice persoana poate face si primi liberalitati, cu singura conditie a respectarii capacitatii necesare pentru a incheia acte de dispozitie. Cei lipsiti de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa nu pot dispune de bunurile lor prin liberalitati.

Printre acestia se numara minorii si persoanele cu interdictie judecatoreasca. Ce se dispune prin donatii Prin intermediul actiunii de donatie, se pot transfera de la donator la donatar bunuri mobile si imobile, bunuri de natura corporala organe sau incorporala, cum ar fi drepturile reale , altele decat dreptul de proprietate, si bunuri prezente sau viitoare, cu exceptia unei mosteniri, nedeschise.

Bunuri mobile corporale, cum ar fi banii in numerar cu o valoare de pana la Acesta reprezinta o exceptie de la principiul solemnitatii donatiei, prevazut de articolul , alineatul 1, din Codul Civil. Ce tipuri de donatii poti face In functie de scopul lor, donatiile se impart in urmatoarele categorii particulare: donatii indirecte: reprezinta renuntarea la un drept, remiterea de datorie, asigurarea in favoarea altei persoane sau stipulatia pentru altul, prin impunerea obligativitatii ca promitentul sa execute o prestatie in favoarea unei terte persoane; donatii deghizate: ascunse sub forma unui act juridic, cu titlu oneros, astfel de donatii sunt valabile doar daca nu incalca dispozitiile imperative ale legii.

Aceste donatii nu trebuie sa se incheie in forma autentica, ci numai daca se respecta forma actului oneros in care se deghizeaza. Demascarea donatiei deghizate se face prin intermediul actiunii in simulatie. Neexecutarea ei atrage dupa sine revocarea contractului de donatie. Cum se incheie contractul de donatie Acest act se incheie in mod obligatoriu in forma autentica, indiferent care este natura bunurilor donate. Nerespectarea formei autentice are drept consecinta nulitatea absoluta a contractului.

Incheierea contractului de donatie intre persoane absente presupune exprimarea consimtamantului partilor la momente diferite, prin implicarea existentei unei oferte de donatie, precum si a unei acceptari. Ce implica irevocabilitatea donatiilor Potrivit prevederilor aliniatului 1 al articolului din Codul Civil, contractul valabil incheiat are putere de lege intre partile contractante, adica orice contract valabil este si irevocabil. Exceptie de la aceasta prevedere fac donatia cu termen, donatia sub conditie cazuala, donatia cu rezerva uzufructului sau abitatiei, precum si donatia intre soti.

Conditiile revocarii contractului de donatie Exista anumite actiuni ale donatarului care compromit procesul de transfer al bunurilor sau drepturilor dinspre donator. Daca donatarul a atentat la viata donatorului sau a unei persoane apropiate lui, precum si daca nu l-a instiintat cu privire la intentia unor terte persoane de a face acelasi lucru, actul de donatie poate fi oprit.

De asemenea, daca donatarul se face vinovat de fapte penale, de cruzime sau daca a adresat injurii grave catre donatar, cel din urma poate revoca procesul de donatie. Daca donatarul refuza in mod nejustificat sa ii asigure alimente donatorului aflat in nevoie, in limita valorii actuale a bunului donat, rezultatul este similar.

Care sunt obligatiile donatorului Desi contractul de donatie este unul cu titlu gratuit, donatorul are cateva obligatii ca urmare a incheierii acestuia. Acesta este obligat sa ofere donatarului garantii cu privire la eventualele vicii ascunse sau cu privire la evictiune in cazul in care a promis expres o garantie sau daca evictiunea decurge din fapta sa.

In cazul in care evictiunea decurge dintr-o imprejurare care afecteaza dreptul transmis sau daca donatia este cu sarcina, apare din nou necesitatea garantiilor. La fel, in cazul in care donatorul cunoaste viciile ascunse, dar nu le aduce la cunostinta donatarului in momentul in care are loc incheierea contractului. Care sunt obligatiile donatarului Donatarul datoreaza recunostinta donatorului, iar dovezile de ingratitudine ale acestuia reprezinta o nerespectare a obligatiei, care atrage dupa sine revocarea donatiei.

Actele necesare donarii unui imobil Pentru incheierea unei donatii al carei obiect este un imobil, sunt necesare actele de identitate ale partilor, actul de proprietate al imobilului, certificatul fiscal pe numele proprietarului. Mai sunt necesare documentatia cadastrala, extrasul de carte funciara, adeverinta eliberata de asociatia de proprietari sau locatari, care sa ateste faptul ca proprietarul nu are datorii fata de asociatie.

Taxele pe care trebuie sa le achiti Intocmirea unui contract de donatie este conditionata de achitarea unor taxe specifice. Valoarea acestora este calculata conform cu expertizele disponibile pe site-ul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania. Pentru calcularea veniturilor din alte surse , poti apela cu usurinta la unelte online accesibile.

Durata si procedura intocmirii contractului In mod normal, timpul necesar pentru autentificarea contractului de donatie este de trei-patru zile, iar actiunea necesita doua etape: depunerea actelor necesare de catre donator la notariat; prezentarea partilor la notariat pentru semnarea contractului de donatie, in termen de doua-trei zile, dupa ce biroul notarial obtine extrasul de carte funciara.

Achitarea impozitului catre stat Notarul public are obligatia legala de a incasa nu doar taxele proprii, ci si impozitul datorat statului pentru transferul proprietatii. Aceasta prevedere se aplica in cazul partilor care incheie un contract de donatie si care nu sunt rude sau afini pana la gradul al III-lea, inclusiv soti. Rudele si afinii pana la gradul al III-lea, inclusiv sotii, sunt persoane scutite de plata impozitului. Model de contract de donatie Contractul de donatie ar trebui sa cuprinda urmatoarele elemente: Contract de donatie La… Partile contractante 1.

Aplicatia mobila calculatorvenituri. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.

Pe langa calculatorvenituri. Platforma este folosita in prezent de peste de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Daca ti-a placut articolul lasa-ne o parere. Average Rating: 0.

DIPEN AMBALIA TO BE OR NOT TO BE PDF

Anexă Contract de sponsorizare

.

KARREN KARST PDF

Modele de contracte pentru toate formele juridice. Descarca gratuit modele de contracte

.

Related Articles