JUNQUEIRA HISTOLOGIE PDF

View all editions and formats Summary: Updated to reflect the latest research in the field, and enhanced with more than 1, illustrations, most in full-color, the 12th Edition is the most comprehensive and modern approach to understanding medical histology available anywhere. New full-color micrographs that comprise a complete atlas of tissue sections highlight the important features of every tissue and organ in the human body. New full-color, easy-to-understand drawings provide just the right level of detail necessary to clarify the text and make learning easier. A valuable introductory chapter on laboratory methods used for the study of tissues, including the most important types of microscopy. A logical organization that features chapters focusing on the cytoplasmic and nuclear compartment of the cell, the four basic tissues that form the organs, and each organ system.

Author:Vigar Dushicage
Country:Mauritania
Language:English (Spanish)
Genre:Literature
Published (Last):7 January 2004
Pages:269
PDF File Size:3.11 Mb
ePub File Size:7.30 Mb
ISBN:936-2-97441-139-6
Downloads:21957
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GardajinnEpitheelweefsels epithelia , die het lichaamsoppervlak en de oppervlakken van inwendige organen bedekken, vervullen twee hoofdtaken: 1. Ze bestaan uit een of meer lagen van epitheelcellen die door intercellulaire verbindingen met elkaar en via een afgrenzende basaal membraan met het onderliggende bindweefsel verbonden zijn.

Tevens vormt het epitheel klieren. Anthony L. Mescher, E. Wisse, C. Vreuls, J. Hillebrands 5. Bindweefsel Samenvatting Het bindweefsel ondersteunt, geeft vorm aan het lichaam en vormt de extracellulaire matrix die cellen, weefsels en organen verbindt en als kapsel omgeeft. De functie van het bindweefsel wordt bepaald door de cellen en de extracellulaire matrix.

Deze extracellulaire matrix is opgebouwd uit een amorfe grondsubstantie, verschillende soorten vezels en weefselvloeistof. De grote variatie in bindweefseltypen hangt samen met de aard en de verhouding waarin deze componenten voorkomen. Bijzondere vormen van bindweefsel zijn bloed, vetweefsel, been en kraakbeen. Hillebrands 6. Vetweefsel Samenvatting Vetcellen adipocyten komen solitair of in kleine groepen in het bindweefsel voor.

Hillebrands 7. Kraakbeen Kraakbeen is een gespecialiseerde vorm van bindweefsel, dat door de typische elastische consistentie van de extracellulaire matrix weerstand kan bieden tegen druk zonder blijvende veranderingen te ondergaan.

In tegenstelling tot de trekvastheid van botweefsel is die van kraakbeen maar gering. Kraakbeen komt op verschillende plaatsen in het lichaam voor en heeft daar ook verschillende functies. Hillebrands 8. Desondanks is het bot, ook in volwassen toestand, dynamisch. Onder invloed van druk- en trekkrachten vindt er een voortdurende aanpassing plaats, door de afbraak en opbouw van het botweefsel. Bot vormt het hoofdbestanddeel van het skelet.

Hillebrands 9. Bloed Samenvatting Bloed bestaat uit een vloeistof, het plasma, waarin de bloedcellen zijn gesuspendeerd. In het bloed vindt men verschillende typen bloedcellen. Hillebrands Zenuwweefsel Samenvatting Het zenuwstelsel is een zeer complex systeem dat bestaat uit meer dan honderd miljard zenuwcellen neuronen. Doordat elk neuron minstens duizend functionele connecties heeft met andere neuronen, ontstaat een uitgebreid communicatienetwerk.

Door serieschakeling van neuronen kan een snelle uitwisseling van informatie over grote afstanden plaatsvinden. Spierweefsel Samenvatting Spiercellen bevatten parallele, in een bepaald patroon naast elkaar gelegen actine- en myosinefilamenten, die tijdens hun interactie langs elkaar glijden en zodoende een kracht uitoefenen op de uiteinden van de cellen.

De meeste spiercellen zijn verenigd in spieren. Door aanhechting op het skelet kunnen spieren het lichaam bewegen. Zintuigen Samenvatting Het centrale zenuwstelsel verzamelt informatie over de omstandigheden binnen en buiten het lichaam via sensorische receptoren. Informatie van buiten het lichaam wordt geregistreerd door middel van exteroceptieve receptoren, informatie over de omstandigheden binnen het lichaam wordt geregistreerd met behulp van proprioceptieve receptoren.

De gewaarwordingen die geregistreerd kunnen worden, zijn warmte, koude, pijn, druk, tast, geur, smaak, licht, geluid en evenwicht.

De signalen die aanleiding geven tot een zenuwimpuls, komen voort uit een fysische of chemische prikkel van buiten of binnen het lichaam.

Huid Samenvatting De huid, met de daarin voorkomende zweet- en talgklieren, haren en nagels, vormt het grootste orgaan van het lichaam. De huid kent een groot aantal functies. Hart en bloedvaten Samenvatting De bloedvaten vervoeren bloed met bloedcellen, serum, zuurstof en allerlei voedings stoffen naar de weefsels, terwijl afvalstoffen worden afgevoerd.

Het is de taak van de cellen en de organen van het immuunsysteem het organisme te beschermen tegen binnengedrongen lichaamsvreemde stoffen en organismen. Spijsverteringskanaal Samenvatting Het spijsverteringskanaal en de bijhorende klieren hebben als taak het verteren van voedsel en het opnemen van voedingsstoffen in het bloed. Deze processen vinden plaats op de grens van de buitenwereld en het inwendige milieu. Het voedsel bevat de moleculen die nodig zijn voor de instandhouding, groei en energiebehoeften van het lichaam.

Spijsverteringsklieren Samenvatting De grote klieren die in dit hoofdstuk worden behandeld, liggen buiten het spijsverteringskanaal, maar zijn daarmee wel met een afvoergang verbonden; speekselklieren, pancreas, lever, galwegen en galblaas.

Long en luchtwegen Samenvatting Tot het ademhalingssysteem behoren de longen en een stelsel van buizen dat de buitenwereld verbindt met de plaats van gaswisseling, het longweefsel.

Het doel is om het lichaam van zuurstof O2 te voorzien en kooldioxide CO2 te verwijderen. Daarnaast spelen de longen, evenals de nieren, een rol in de regulatie van het zuur-base-evenwicht van het lichaam. De gaswisseling vindt plaats in de alveoli aan het einde van de luchtwegen.

In de alveoli is er het transport van zuurstof uit de ingeademde lucht naar de longcapillairen, waar de zuurstof wordt gebonden aan hemoglobine in de erytrocyten. Tegelijkertijd wordt kooldioxide vanuit het bloed afgegeven aan de lucht in de alveoli, waarna deze wordt uitgeademd. Nier en urinewegen Samenvatting De twee nieren, de ureters, de urineblaas en de urethra werken samen voor de vorming, het transport, de opslag en de lozing van urine.

Met de urine worden water en afvalproducten van de stofwisseling uit het lichaam verwijderd. De nieren regelen ook de vocht- en ionenbalans en het zuur-base-evenwicht.

Afvoer van afbraakproducten van het metabolisme, bioactieve stoffen, drugs en overtollig water en elektrolyten worden door de nier uitgescheiden. Ook wordt het prohormoon van vitamine D in zijn actieve vorm omgezet en vindt er gluconeogenese plaats. Endocrien weefsel Samenvatting In elk meercellig organisme bestaat een taakverdeling tussen cellen, weefsels en organen.

Mannelijke geslachtsorganen Samenvatting Het mannelijk voortplantingssysteem bestaat uit: de beide testes of gonaden, die het sperma of semen produceren; de afvoerwegen zaadwegen voor het transport van de spermatozoa, met de daarbij behorende klieren, en de penis. Vrouwelijke geslachtsorganen Samenvatting De vrouwelijke geslachtsorganen zijn: de beide ovaria of gonaden, die rijpe eicellen kunnen produceren; de afvoerwegen voor de eicellen en voor de baby bij de geboorte. Deze afvoerwegen omvatten de beide tubae, de uterus, de vagina en de uitwendige genitalia.

Hillebrands Nawerk.

AZ ALKIMISTA PDF

Junqueira's basic histology : text & atlas

For nearly 45 years this educational resource has met the needs of learners for a well-organized and concise presentation of cell biology and histology that integrates the material with that of biochemistry, immunology, endocrinology, and physiology and provides an excellent foundation for subsequent studies in pathology. The text is prepared specifically for students of medicine and other health-related professions, as well as for advanced undergraduate courses in tissue biology. This edition now includes with each chapter a set of multiple-choice Self-Test Questions that allow readers to assess their comprehension and knowledge of important material in that chapter. At least a few questions in each set utilize clinical vignettes or cases to provide context for framing the medical relevance of concepts in basic science, as recommended by the US National Board of Medical Examiners. As with the last edition, each chapter also includes a Summary of Key Points designed to guide the students concerning what is clearly important and what is less so. Summary Tables in each chapter organize and condense important information, further facilitating efficient learning. Each chapter has been revised and shortened, while coverage of specific topics has been expanded as needed.

DESCARGAR OHSAS 18002 PDF

Junqueira's functionele histologie

Epitheelweefsels epithelia , die het lichaamsoppervlak en de oppervlakken van inwendige organen bedekken, vervullen twee hoofdtaken: 1. Ze bestaan uit een of meer lagen van epitheelcellen die door intercellulaire verbindingen met elkaar en via een afgrenzende basaal membraan met het onderliggende bindweefsel verbonden zijn. Tevens vormt het epitheel klieren. Anthony L.

Related Articles