KOMPJUTERSKA DAKTILOGRAFIJA 1 PDF

Mazule Cobb will not be able to play for eight weeks, but If his recovery goes eaktilografija expected he figures to return to action when first eligible in mid-December. When it outlined its exit plan in December ,Treasury said it would sell all its GM shares in 12 to 15months. Some people sold drugs to get noticed and be accepted, some sold records for the same reason, some people deejayed, I danced. As estrogen levels fall, every woman experiences kompjutersja symptoms. Just clearing all that up. Gabriel Kozsar — The legal concerns must be cleared up and dispelled as quickly as possible.

Author:Tajinn Mijora
Country:United Arab Emirates
Language:English (Spanish)
Genre:Health and Food
Published (Last):14 September 2018
Pages:259
PDF File Size:2.36 Mb
ePub File Size:18.84 Mb
ISBN:992-9-15306-378-7
Downloads:42144
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MazucageUred i uvjeti rada u uredu Poslovni tajnik Upravni referent Osobno raunalo Veliina osobnog raunala Dijelovi osobnog raunala Osnove koritenja mia Tipke na tipkovnici osobnog raunala Temeljne radnje na osobnom raunalu Ukljuivanje osobnog raunala Pokretanje programa Imenovanje dokumenta Spremanje dokumenta Otvaranje dokumenta Izlaenje iz programa Iskljuivanje osobnog raunala Shut down Temeljne radnje obrade teksta na osobnom raunalu Programi za obradu teksta Stvaranje novog dokumenta Spemanje novog dokumenta Otvaranje postojeeg dokumenta Unoenje teksta Ureivanje teksta Postavljanje margina odreivanje granica pisanja Odreivanje rednog razmaka Podebljavanje teksta Pisanje u kurzivu koso pisanje Pisanje ispod ili iznad temeljne linije pisanja Numeriranje stranica Ispis dokumenta USB stick Ladica ili prenosivi hard disk Scanner skener Osobno raunalo i zdravlje Zatitna sredstva Vjebe prstiju Vjebe ruku Vjebe laktova i ramena Vjebe za oi Obrada tipkovnice Deseteroprstni sustav slijepog pisanja Pravilno sjedenje Stavljanje papira u pisa Oblikovanje stranice Temeljni poloaj: tipkanje slova a s d f j k l Tipkanje slova r u Tipkanje slova e i Tipkanje slova v m Tipkanje slova g h Tipkanje slova c i zareza , Tipkanje velikih slova, toke.

Tipkanje slova o p Tipkanje slova t z Tipkanje slova b n Tipkanje slova Tipkanje slova w x q y Naini uvjebavanja sigurnosti zahvata Uvjebavanje tonosti i brzine Tipkanje arapskih brojeva Tipkanje rimskih brojeva Tipkanje razgodaka interpunkcijskih znakova Donja crta i crtica za rastavljanje Tipkanje zagrada, kose crte i navodnika Tipkanje znakova za raunske radnje, razlomke, postotak i promil Tikanje znakova za strana slova i znakova kojih na tipkovnici nema Okomito centriranje Vodoravno centriranje Izrada tablica i pisanje u stupcima Pisanje u stupcima Isticanje i ureivanje teksta Primjeri naina oblikovanja teksta Pisanje adresa Poslovne adrese Privatne adrese Pisano komuniciranje Oblikovanje podneska Kolacioniranje i ispravljanje pogreaka Tekstovi za mjerenje brzine Kontrola brzine i tonosti Vrednovanje tonosti T jednoreda Vrednovanje tonosti T troreda Vrednovanje istopisa Treba rei da su autori ovog udbenika uvijek bili u trendu s tijekom tehnologije.

Tako su jo Taj prirunik izdali su zajedno Hrvatsko drutvo tajnica, stenografa i birotehniara, te Otvoreno sveuilite u Zagrebu. Tim su se prirunikom sluili brojni polaznici teajeva kompjutorske daktilografije koji su odravani u okviru Otvorenog sveuilita u Zagrebu i drugih slinih ustanova. Autorima je osobito drago to su i srednje kole opremljene suvremenom opremom koja omoguuje uenje vjetina, a one se odmah nakon zavrene kole mogu primijeniti u praksi.

Udbenik prati nastavni plan i program predmeta Kompjutorska daktilografija za prvi i drugi razred upravnih i birotehnikih kola smjer Poslovni tajnik i Upravni referent. Prilikom definiranja gradiva i vjebi za uenike autori su poli od temeljnih prednosti koje ima osobno raunalo, te od promjena metodologije u uenju deseteroprstnog slijepog pisanja. Osnovna razlika i prednost pri pisanju na raunalu sastoji se u tome da prilikom pisanja na tipkovnici osobnog raunala uenik ne treba voditi brigu o prelasku u novi redak.

Stoga su i vjebe prilagoene toj okolnosti. Jedna od teinica poduke u pisanju jest tonost. Uenje na tipkovnici osobnog raunala mijenja dosadanji nain rada jer uenik vrlo jednostavno moe popraviti uinjenu pogreku i bilo bi neprirodno da mu se to zabranjuje. Naravno, ako su pogreke preeste, gubit e na vremenu, te e postizati manju brzinu, to predstavlja neku vrstu kompenzacije. Na taj nain uenici nee moi biti previe usredotoeni samo na popravljanje pogreaka.

Osim toga, uenikova pozornost ipak mora biti usredotoena na predloak s kojega se prepisuje, a ne na ekran osobito stoga to ne mora voditi rauna o prelasku u novi redak.

Stoga uenike treba odvikavati od istovremenog gledanja u ekran i predloak, ali ne i braniti im da uoenu pogreku poprave. Autori su posebno vodili rauna da previe ne zadiru u predmet informatiku u kojemu uenici ue kako raditi na osobnom raunalu. Stoga su u ovom udbeniku obraeni samo oni dijelovi rada na osobnom raunalu koji su potrebni za pisanje unoenje teksta na osobnom raunalu i djelomino obradu teksta.

IAP GUIDEBOOK ON IMMUNIZATION PDF

Kompjutorska daktilografija 1

.

DECOMPILE CHM PDF

Kompjutorska daktilografija 2

.

Related Articles