LATINSKI ZA PRAVNIKE PDF

Uzgredna stvar slijedi glavnu. Pripadak prati glavnu stvar, slijedi sudbinu glavne stvari. Ako tuitelj ne dokae istinitost svojih tvrdnji, tuenik se oslobaa zahtjev tuitelja bit e odbijen. Actori incumbit probatio. Teret dokazivanja spada na tuitelja.

Author:Fenrigis Brasar
Country:Vietnam
Language:English (Spanish)
Genre:Spiritual
Published (Last):14 November 2017
Pages:432
PDF File Size:10.58 Mb
ePub File Size:12.1 Mb
ISBN:887-4-28012-871-8
Downloads:14658
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ShakamuroUzgredna stvar slijedi glavnu. Pripadak prati glavnu stvar, slijedi sudbinu glavne stvari. Ako tuitelj ne dokae istinitost svojih tvrdnji, tuenik se oslobaa zahtjev tuitelja bit e odbijen. Actori incumbit probatio.

Teret dokazivanja spada na tuitelja. Actor sequitur forum rei. Tuitelj slijedi forum tuenika za rjeavanje spora mjesno je nadlean sud prebivalita tuenika. Actus me invito factus, non est meus actus. Djelo koje sam uinio protiv svoje volje pod prijetnjom, prinudom, silom , nije moje djelo. Parnica je jo uvijek pred sucem. Spor jo nije okonan. Ad imposibilia nemo obligatur. Na nemogue se nitko ne obvezuje.

Tekoe pokazuju velikane. Kocka je baena. Odluka je donesena. Izreka se pripisuje Cezaru kada je, Jedno je svjesno lagati, a drugo je nesvjesno tuu la iznositi. Izreka rimskog govornika i politiara Cicerona, Aliud voluit, aliud dixit. Jedno je htio, drugo govorio.

S namjerom da se nakodi nekome. Neka se uje i druga strana! Prije odluke treba svakome pruiti mogunost da kae svoje miljenje. Aurum probat ignis, et miseria bonos viros. Oganj dokazuje zlato, a bijeda dobre ljude. Avaritia prima scelerum mater. Pohlepa je pramajka nedjela zloina. Zdravo, care, oni koji e umrijeti pozdravljaju te!

Pozdrav gladijatora pred poetak borbe u areni. A verbis legis non est recedendum. Ne smije se odstupati udaljavati od slova zakona. B beneficium cedendarum actionum povlastica ustupanja tubi beneficium cohaesionis povlastica povezanosti predmeta s predmetom beneficium excussionis prigovor jamca da se vjerovnik nije pokuao najprije namiriti od glavnog dunika; prigovor redoslijeda naplate namirenja beneficium novorum povlastica iznoenja novota tvrdnji o novim injenicama i prijedloga o novim dokazima beneficium ordinis povlastica redoslijeda; beneficij jamca da je obvezan samo ako glavni dunik ne bude mogao naplatiti Bis de eadem re ne sit actio!

U istoj stvari neka ne bude doputeno dvaput tuiti! Bis dat qui cito dat. Dvostruko dvaput daje tko brzo daje. Pogrijei li slovo, izgubio je parnicu.

Carpe diem! Uhvati dan! Iskoristi vrijeme! Iz pjesme rimskog pjesnika Horacija, Casum sentit dominus. Sluaj pogaa ide na tetu vlasnika. Casus belli. Povod za rat. Gubimo pouzdano kada traimo nepouzdano. Tko trai vee izgubi iz vree. Ceterum censeo Carthaginem esse delendam. Uostalom smatram da Kartagu treba razoriti. Tim je rijeima Katon Stariji zavravao svaki svoj govor u senatu. Jasni sporazumi, dobri prijatelji. Mislim, dakle postojim. Aksiom do kojega je doao francuski filozof Rene Descartes, Priznanje pred sudom jae je od svakog dokaza.

Obaveza nastaje sporazumom. U iju korist? Teki nemar je pretjerana nepanja, to jest kada se ne posveti ni onolika panja koliko svi posveuju. S malo otroumlja, tj. Daj mi injenice, dat u ti pravo. Odnos suda i stranke. O ukusima razliitim pogledima na isto pitanje se ne treba, ne moe raspravljati jer su strogo individualni. Ponovljeni delikt prekraj je tei. De lingua stulta vaniunt incommoda multa. Od luda jezika dolaze mnoge neprilike.

Pretor sudac ne vodi rauna o sitnicama, o stvarima beznaajne vrijednosti. Slino De minimis non curat lex. De mortuis ni hi l nisi bene. O mrtvima samo dobro govoriti. Umrlima treba odavati poast tako da se spominju samo njihova dobra djela.

De nobis sine nobis. O nama bez nas. Kad se o neijem pravu ili obvezi odluuje ne pruajui mu priliku da i on kae svoje, protivno naelu Audiatur et altera pars! O nama, bez nas. Deo iuvante s Bojom pomoi Deo volente s Bojom voljom depositum ostava; ugovor o ostavi; stvar predana na uvanje, depozit descendentes potomci osobe koje neposredno potjeu jedna od druge dies ad quem posljednji dan roka dan do kojega se rauna rok Dies certus an, incertus quando.

Rok siguran da li, nesiguran kada. Dies interpellat pro homine. Dan rok opominje umjesto ovjeka. Povjerilac nije obvezatan opomenuti tuenika ako postoji ugovoren rok. Dies irae, dies illa solvet saeclum in favilla. Dan gnjeva, onaj dan svijet e pretvoriti u pepeo. Poetne rijei kranske molitve za mrtve iz Divide et impera! Podijeli zavadi pa vladaj! Omiljeni princip rimske vanjske politike.

Dixi et salvavi animam meam. Rekoh i spasih duu. Kad netko ne vjeruje da e ga drugi posluati. Do, ut des. Dajem da da. Pouavajui druge, uimo i sami. Doctrina est fructus dulcis radicis amarae. Znanje je sladak plod gorkog korijena. Slatko je i asno umrijeti za domovinu. Dok se dvojica svaaju, trei se raduje. Iz tue svae trei zna vui korist. Duobus modis fit iniuria, aut vi aut fraude. Na dva naina nastaje nepravda, ili silom ili prevarom. Dura lex, sed lex.

Strog zakon, ali ipak zakon.

ESTRUCTURA Y DISEO DE COMPUTADORES PATTERSON PDF

Latinski Za Pravnike- Skripta

Maurn Please enter recipient e-mail address es. Privacy Policy Terms and Conditions. Explore the Home Gift Guide. You may send this item to up to five recipients. Amazon Music Stream millions of songs. Amazon Rapids Fun stories for kids on the go.

GAIT ANALYSIS NORMAL AND PATHOLOGICAL FUNCTION JACQUELIN PERRY PDF

LATINSKI ZA PRAVNIKE PDF

.

Related Articles